• កន្ត្រកអត់មានទំនិញ
ផ្នត់គំនិតអ្នកមាន
$5.00

សាបព្រោះពូជអ្វី រមែងទទួលបានផលនៃពូជនោះ។ ដាំដើមឈើត្រូវបម្រុងឬស ដាំមនុស្សត្រូវបម្រុងចរិត និងផ្នត់គំនិត។ អ្នកមានព្រោះគាត់មានផ្នត់គំនិតមាន អ្នកក្រព្រោះគាត់មានផ្នត់គំនិតក្រ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

របៀបបង្កើតអាជីវកម្ម
$3.75

សម្រាប់ អ្នកដែលមានគោលបំណងចង់ធ្វើជំនួញ, អ្នកដែលចង់ចាប់ផ្តើមធ្វើជំនួញដំបូង, អ្នកដែលមានជំនួញស្រាប់ ហើយចង់អភិវឌ្ឍ, អ្នកដែលចង់ពង្រឹកអាជីវកម្មបន្ថែម ឬ អ្នកសាងធុរៈកិច្ច។ សៀវភៅនេះ និយាយអំពី ការវិភាគបរិយាកាសអាជីវកម្ម, ការជ្រើសរើសប្រភេទអាជិវកម្ម, គម្រោងអាជីវកម្ម, ការបង្កើតផលិតផល ឬសេវាកម្ម, យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ, ៨ ជំហាននៃដំណើការអាជីវកម្ម, ហេតុផល ១១ យ៉ាង នាំឱ្យអ្នកជំនួញបរាជ័យ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

អាថ៍កំបាំងការធ្វើអាជីវកម្មដោយមិនប្រើលុយ
$4.00

ការធ្វើអាជីវកម្មវាពិតណាស់ថាត្រូវការដើមទុន​ តែដើមទុនពិតប្រាកដនៃការធ្វើអាជីវកម្មនោះ មិនមែនជាលុយកាក់តែមួយមុខនោះទេ លុយគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ជំនួយនៃការធ្វើអោយអាជីវកម្មដំណើរការតែប៉ុណ្ណោះ តែដើមទុនពិតប្រាកដនៃការធ្វើអាជីវកម្មនោះគឺជាគំនិត។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

គំនិតអ្នកជំនួញ
$4.00

សៀវភៅនេះអាចជួយអ្នកឱ្យក្លាយជាអ្នកជំនួញពិតប្រាកដ។ អ្នកជំនួញពិតប្រាកដ ទោះជាអត់លុយក៏អាចចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួយបានដែរ ហើយបើចាប់ផ្ដើមជំនួញទៅ ជួបការបរាជ័យក៏គេនៅតែអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញបាន ព្រោះនៅក្នុងខ្លួនគេគឺជាប្រភពទ្រព្យនៃដើមទុន។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

គំនិតអាជីវកម្ម
$3.75

សៀវភៅនេះនិយាយអំពីគោលគំនិតបង្កើត ពង្រឹង និងពង្រីកអាជីវកម្មឲ្យមានស្ថេរភាពនិងនិរន្តរភាព។ នរណាប្រើគំនិតបានច្រើនជាង អ្នកនោះនឹងក្លាយជាអ្នកជំនួញមានជាងគេនៅលើលោកនេះ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

ផ្នត់គំនិតសេដ្ឋី
$4.00

ហេតុផលចម្បងមួយដែលមនុស្សជាច្រើនមិនទទួលបានអ្វីដែលពួកគេប្រាថ្នាគឺមកពីពួកគេមិនស្គាល់ច្បាស់នូវអ្វីដែលពួកគេចង់បាន។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

អាប្រាហាំ លីនខុន
$4.00

ជាប្រធានាធិបតីទី 16 ជាប្រធានាធិបតីដ៏អស្ចារ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក អាប្រាហាំ លីនខុន គឺជាប្រធានាធិបតីទី 16 ដែលបានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងកាត់សង្រ្គាម និងវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏ធំបំផុតមួយ ក៏ប៉ុន្តែរក្សាបាននូវភាពរូបរួមនៃបណ្ដារដ្ឋអាមេរិច។ លោកក៏ជាប្រធានាធិបតីដែលបានបិទបញ្ចប់ការប្រើមនុស្សជាទេសករនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិក។ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងក្រដាសប្រាក់ 5 ដុល្លាររូបនេះ ក៏បានបន្សល់ទុកនូវគំនិតនិងទស្សនៈដ៏មានតម្លៃជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សជាតិ។ នៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺបង្ហាញអំពីទស្សនៈល្អៗដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានជាប្រយោជន៍ច្រើន។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

ផែនការជីវិត
$3.75

អាជីវកម្មមួយដំណើរការទៅរលូន និងជោគជ័យទៅបាន លុះត្រាតែមានផែនការអាជីវកម្មច្បាស់លាស់ ។ យ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរ បើមិនមានផែនការច្បាស់លាស់ទេ នោះជីវិតនិងត្រាច់ចរទៅដោយគ្មានទិសដៅ និងគោលដៅ រកកោះត្រើយនៃជីវិតពុំឃើញឡើយ។ ជីវិតដែលគ្មានផែនការច្បាស់លាស់ គឺជីវិតគ្មានន័យ គ្មានខ្លឹមសារ និងគ្មានអត្ថន័យ។ ដូច្នេះដើម្បីឲ្យជីវិតមានន័យខ្លឹមសារ ចាប់ពីពេលនេះតទៅ ត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើផែនការជីវិតទាំងអស់គ្នា។ ហើយការធ្វើផែនការជីវិតយ៉ាងណានោះ មានបរិយាយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសៀវភៅនេះ។ "រស់នៅដោយដឹងផ្លូវមួយថ្ងៃ ប្រសើរជាងរសទៅដោយមិនដឹងផ្លូវអស់មួយជីវិត" (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

វិធីក្លាយជាអ្នកមានដោយមិនប្រើលុយ
$4.00

ដើម្បីក្លាយជាអ្នកមាន មនុស្សបានប្រើដើមទុនបីប្រភេទខុសគ្នាគឺ មនុស្សល្ងង់ប្រើប្រាស់លុយធ្វើជាដើមទុន មនុស្សឆ្លាតប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិនៃផែនដីធ្វើជាដើមទុន មនុស្សគតិបណ្ឌិតប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិក្នុងខ្លួនធ្វើជាដើមទុន។ សៀវភៅនេះនិងប្រាប់អ្នកឱ្យចេះប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិលើផែនដីនិងក្នុងខ្លួនដើម្បីកសាងទ្រព្យក្លាយជាអ្នកមានយ៉ាងពិតប្រាកដ។ ការមានបានគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូប ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់រូបមិនមែនសុទ្ធតែអាចក្លាយជាអ្នកមានបាននោះទេ បើសិនជាគេមិនមានគោលបំណងពិតប្រាកដណាមួយ ហើយមិនមែនគ្រាន់តែមានគោលបំណងហើយអាចក្លាយជាអ្នកមានក៏មិនមែនដែរគឺត្រូវមានគោលបំណងពិតប្រាកដជាក់លាក់ហើយបូករួមជាមួយនឹងផែនការសកម្មភាពអនុវត្តប្រកបដោយការយល់ដឹង តស៊ូព្យាយាម ព្រមទាំងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំលើអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើនោះ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

ចិត្តសាស្រ្ដប្រើមនុស្ស
$4.00

មនុស្សដែលពូកែពុំមែនជាមនុស្សដែលពូកែធ្វើការងារនោះទេ តែជាមនុស្សដែលពូកែប្រើមនុស្សដែលពូកែធ្វើការងារ ឲ្យធ្វើការងារឲ្យខ្លួន។ មនុស្សដែលពូកែតែងតែធ្វើឱ្យមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនគេក្លាយជាមនុស្សពូកែដូចខ្លួនដែរ។ មនុស្សដែលពូកែពុំមែនជាមនុស្សដែលបង្ខំគេឱ្យធ្វើការអ្វីមួយដែលខ្លួនចង់នោះទេ តែជាមនុស្សដែលពូកែបណ្ដាលចិត្តឲ្យគេពេញចិត្តចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលខ្លួនចង់ឱ្យគេធ្វើនោះដោយខ្លួនឯង។ មនុស្សដែលពូកែគឺជាមនុស្សដែលតែងតែមានមនុស្សពូកែៗនៅជុំវិញខ្លួន។ បើចង់ដឹកនាំមនុស្សឲ្យបានល្អ និងមានប្រសិទ្ធភាព ចូរស្វែងយល់អំពីការស្ទូចត្រី។ បើការស្ទូចត្រីបានដោយប្រើវិធីណាមានប្រសិទ្ធភាព ការប្រើមនុស្សក៏មិនខុសអំពីការស្ទូចត្រីនោះដែរ។ គ្រប់ភារកិច្ចនៅក្នុងជីវិតសុទ្ធតែត្រូវប្រើសិល្បៈទាំងអស់ ទើបមានប្រសិទ្ធភាព គុណភាព និងមានសោភ័ណភាព។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

ចិត្តសាស្ត្រទំនាក់ទំនង
$4.00

ប្រើប្រាស់មនុស្ស ដឹកនាំមនុស្ស ធ្វើឲ្យមនុស្សស្រលាញ់ចូលចិត្ត បង្កើតភាពស្និតស្នាល ជំនាញទំនាក់ទំនង ស្ទូចចិត្តមនុស្ស យល់ដល់ជម្រៅចិត្តមនុស្ស បង្កើតឥទ្ធិពលលើមនុស្ស ។ សិល្បៈនៃការទំនាក់ទំនងគឺជារឿងសំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងការទូត ពាណិជ្ជកម្មជាតិ និងអន្តរជាតិ.... ពីព្រោះយើងមិនអាចរស់នៅដាច់ដោយឡែកតែឯងដោយគ្មានការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនឡើយ។ ការប្រាស័យទាក់ទងអ្នកដទៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងភាពទាក់ទាញគឺទាមទារអោយយើងមានសិល្បៈខ្ពស់ដែលសិល្បៈខ្ពស់នៅទីនេះចង់សំដៅទៅលើការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយចិត្តសាស្ត្រ និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ចុះអ្វីទៅដែលហៅថាចិត្តសាស្ត្រនោះ? ចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងចង់សំដៅទៅលើ: ១ ត្រូវស្វែងយល់ទីជម្រៅនៃចិត្តមនុស្សថាតើមនុស្សស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្វី ចង់បានអ្វី មានគោលបំណងអ្វី មានគោលដៅ និង ក្ដីសុបិនយ៉ាងណា....។ គឺស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបាន ទើបយើងអាចចាប់ក្របួចបេះដូងរបស់មនុស្សបាន។ ឧទាហរណ៍យើងចង់ស្ទូចត្រីនៅក្នុងបឹងអញ្ចឹង។ យើងត្រូវស្វែងយល់ថាតើត្រូវនៅក្នុងបឹងនោះចូលចិត្តស៊ីនុយអ្វី? ២ ក្រោយពីស្វែងយល់ទទួលបានព័ត៌មានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយ ត្រូវប្រើសិល្បៈទំនាក់ទំនងជាមួយ។ តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីស្វែងយល់ពីអ្នកដទៃបានស៊ីជម្រៅនិងប្រើសិល្បៈទំនាក់ទំនងបែបណាទើបមានប្រសិទ្ធភាពនោះ? បើអ្នកពិតជាចង់បានចម្លើយ អញ្ចឹងសៀវភៅនេះមានគុណតម្លៃ និងគុណប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកជាមិនខាន។ សូមអ្នកអានដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ហើយយកគោលការណ៍ណាដែលមានប្រយោជន៍មកអនុវត្តជាមួយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកទៅចុះ។​​ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

ចំណេះដឹងអាជីវកម្ម
$4.00

រាល់ចម្ងល់ដែលទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មគឺមានចម្លើយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ អ្នកខ្លះមានលុយតិចតួច មិនដឹងថាគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មអ្វី? ដោយរបៀបណា? អ្នកខ្លះគ្មានលុយសោះ រឹតតែមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មកម្មអ្វី? ដោយរបៀបណា? អ្នកខ្លះមានលុយគ្រប់គ្រាន់ អាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអ្វីមួយបាន តែពួកគេមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអាជីវកម្មអ្វី? ដោយរបៀបណា? ហើយក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនកំពុងតែដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅលើវិថីដ៏ស្រពិចស្រពិល ឬក៏កំពុងតែឃ្លីងឃ្លោងដូចនៅលើកប៉ាល់ទីតានិចរកកលតែលិចទឹក។ល។ រាល់ចម្ងល់ និងការព្រួយបារម្ភទាំងឡាយអំពីអាជីវកម្មត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងសៀវភៅនេះ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

ប្រសិទ្ធភាពនៃការលក់
$3.75

បើចង់លក់ផលិតផលអោយដាច់ត្រូវលក់ខ្លួនឯងជាមុនសិនយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រលក់ដ៏មហិមាដើម្បីសាងប្រាក់លាន។

គំនិតក្រ គំនិតមាន
$5.50

ហេតុអ្វីបានជាមាន អ្នកក្រ មានវាសនាខុសគ្នា បើធម្មជាតិបង្កើតមនុស្សមកមានដៃពីរ ជើងពីរ ខួរក្បាលមួយ មានពេលវេលា 24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ នឹងមានធនធានដូចគ្នានោះ? ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺខុសគ្នាត្រង់ "ការគិត" ។ ដូច្នេះចូលយើងផ្លាស់ប្ដូរការគិត យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនារបស់យើងទាំងមូល។ អ្នកមានមិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតទេតែគេប្រើវិធីឆ្លាតរកប្រាក់។ អ្នកមានមិនមែនជាមនុស្សពូកែធ្វើការងារទេតែគេពូកែប្រើមនុស្សពូកែធ្វើការងារឲ្យធ្វើការឲ្យគេ។ អ្នកមានមិនមែនជាមនុស្សរៀនពូកែរៀនទេ តែជាមនុស្សពូកែរៀន។ អ្នកមានមិនមែនជាមនុស្សពូកែសុំទេ តែជាមនុស្សពូកែផ្ដល់ឱ្យ។ អ្នកមានមិនមែនជាមនុស្សរង់ចាំឱកាសទេ តែជាមនុស្សបង្កើតឱកាស អ្នកមានមិនមែនជាមនុស្សប្រើកម្លាំងម្នាក់ឯងរកលុយទេ តែគេជួលកម្លាំងពលកម្មជាច្រើនឲ្យធ្វើការងារឲ្យគេ។ អ្នកមានមិនមែនជាអ្នកធ្វើការងារទេ តែជាអ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធការងារ ហើយជួលមនុស្សមកធ្វើការងារក្នុងប្រព័ន្ធនោះ...។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
$3.50

ទស្សនៈ ចិត្តសាស្ត្រ វិធីសាស្រ្ត យុទ្ធសាស្ត្រ អ្នកដឹកនាំល្អមានបីប្រភេទគឺ ១ អ្នកដឹកនាំដ៏ល្អ: គឺជាអ្នកដឹកនាំដែលពូកែដោះស្រាយបញ្ហាអោយមនុស្ស។ ២ អ្នកដឹកនាំដ៏ខ្លាំង: គឺជាអ្នកដឹកនាំដែលពូកែដោះស្រាយបញ្ហាឱ្យមនុស្សពូកែលើកទឹកចិត្តមនុស្សពូកែបំផុសទឹកចិត្តមនុស្សពូកែជំរុញទឹកចិត្តមនុស្សនិងពូកែបណ្ដាលចិត្តមនុស្ស។ ៣ អ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ គឺជាអ្នកដឹកនាំដែលពូកែបង្កើតអ្នកដឹកនាំខ្លាំង។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

លំហូសាច់ប្រាក់៤ទិស ភាគ២
$4.00

មាគ៌ាឆ្ពោះទៅកាន់សេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ សៀវភៅនេះបង្ហាញពី អាថ៌កំបាំងនៃអ្នកមាននិងអ្នកក្រ ភាពខុសគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រ វិធីរកប្រាក់របស់អ្នកមាននិងអ្នកក្រ វិធីរលាស់ខ្លួនពីក្រទៅកាន់ភាពស្តុកស្តម្ភ វិធីផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថនៃការគិតចំពោះលុយ មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានអ្នកមាននិងអ្នកក្រ សៀវភៅ"លំហូរសាច់ប្រាក់ 4 ទិសរបស់ពួកអ្នកមាន"គឺបរិយាយអំពីវិធីដែលមនុស្សមួយចំនួនធ្វើការងារតិចមានចំណូលច្រើន ចំណាយលើពន្ធដារតិច និងបង្រៀនពីវិធីដើម្បីទទួលបានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ តើអ្នកធ្លាប់សួរខ្លួនឯងនូវសំណួរដូចខាងក្រោមដែរឬទេ? ហេតុអ្វីបានជាអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនក្នុងស្ថានភាពមានហានិភ័យតិចតួចខណៈពេលមានអ្នកវិនិយោគជាច្រើនជួបនូវវិបត្តិក្ស័យធន? ហេតុអ្វីបានជានិយោជិកផ្លាស់ប្ដូរពីការងារមួយទៅមួយទៀត ខណៈពេលដែលមានហានិភ័យមួយចំនួនសម្ងំធ្វើការមួយកន្លែងដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មរឹងមាំផ្ទាល់ខ្លួន។ តើខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានអ្វីខ្លះខ្លះប្ដូរបន្ទាប់ពីយុគឧស្សាហកុម្មឆ្លងចូលយុគព័ត៌មានវិទ្យា។ កែវខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ឱកាសនៃការផ្លាស់ប្ដូរនោះដើម្បីបង្កើតគុណសម្បត្តិ និងរិះរកវិធីឈានទៅរកសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុដោយវិធីណា? សៀវភៅនេះស្ដីពីប្រភពចំណូលទាំង 4 នៃលំហូរសាច់ប្រាក់ ត្រូវបាននិពន្ធឡើងសម្រាប់អ្នកបើអ្នកបានត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បី... ផ្លាស់ពីសន្តិសុខការងារ នឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកពិភពនៃសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដសម្រាប់ជីវិត គ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ចំពោះអនាគតហិរញ្ញវត្ថុ មូលហេតុចម្បងដែលមនុស្សជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុគឺព្រោះតែពួកគេបានចំណាយពេលវេលាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងសាលារៀនប៉ុន្តែមិនបានរៀនអំពីលុយ។ ជាលទ្ធផលគឺអ្នកទាំងអស់នោះបានរៀនពីរបៀបធ្វើការងារដើម្បីបានលុយ...ប៉ុន្តែមិនមែនរៀនពីវិធីធ្វើឲ្យលុយមកធ្វើការជំនួសគេឡើយ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

អ្នកលក់ដ៏កំពូល
$4.00

យុទ្ធសាស្ត្រលក់ដ៏មហិមា ចិត្តសាស្ត្រទំនាក់ទំនង យុទ្ធសាស្ត្រសាងខ្លួនក្លាយជាអ្នកលក់ដ៏កំពូល ធ្វើឱ្យឱ្យអតិថិជនចាប់អារម្មណ៍ ធ្វើឲ្យអតិថិជនជាប់ចិត្ត សម្រាប់: បុគ្គលិកផ្នែកលក់ ប្រធានប្រតិបត្តិផ្នែកលក់ ប្រធានក្រុមហ៊ុន ម្ចាស់អាជីវកម្មនានា និងអ្នកដែលមានបំណងចង់ក្លាយជាអ្នកលក់ដ៏កំពូលចង់ក្លាយជាអ្នកជំនួញនិងចង់ក្លាយជាអ្នកមាន។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

សហញគហរិន គំនិតមាស
$4.50

ប្រមូលផ្ដុំនូវគំនិតមាសរបស់សហគ្រិនប៉ិនប្រសប់ជាច្រើននាក់លើលោក អត្រាអត់ការងារធ្វើគឺកើតមានឡើងនៅគ្រប់ប្រទេសលើពិភពលោកមិនថាប្រទេសណាជាប្រទេសណានោះទេ គ្រាន់តែប្រទេសណាដែលគេអភិវឌ្ឍជឿនលឿន អត្រាអត់ការងារធ្វើនៅប្រទេសនោះមានអត្រាទាប ហើយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ អ្នកអត់ការងារធ្វើមានអត្រាខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះ។ ហេតុអ្វីបានជាមានរឿងនេះកើតឡើង? តើមនុស្សពិតជាខ្វះការងារធ្វើមែនឬ? តាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំគិតថានៅលើពិភពលោកនេះមិនខ្វះការងារធ្វើទេ មានតែការងារទេដែលខ្វះមនុស្សធ្វើនោះ។ មានន័យថាការងារនៅលើលោកនេះនៅមានច្រើនណាស់ដែលមិនទាន់មានមនុស្សធ្វើឬបង្កើតឡើង។ គេសង្កេតឃើញថាប្រទេសណាដែលជាប្រទេសបង្កើតឬផលិត ប្រទេសនោះប្រាកដជាមិនខ្វះឬសម្បូរការងារធ្វើអត្រាអត់ការងារមានកម្រិតទាបតែបើប្រទេសណាដែលជាប្រទេសនាំចូល ឬប្រទេសប្រើប្រាស់គឺចាំតែទិញពីគេនោះ ប្រទេសនោះអត្រាអត់ការងារធ្វើមានកំរិតខ្ពស់។ ដូច្នេះការងារគឺជាចំណែកមួយដែលអាចជួយជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារសេដ្ឋកិច្ចជាតិឬសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដើរទៅមុខឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើន។ ក្នុងនាមយើងជាកោសិកាសង្គមអ្នកគម្រោងចាំរាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតការងារឲ្យយើងធ្វើ យើងត្រូវរួមចំណែកធ្វើឬបង្កើតការងារជាមួយរដ្ឋាភិបាលដោយផ្ដើមចេញពីយើងធ្វើជាសហគ្រិនដ៏ឆ្នើមម្នាក់។ តើសហគ្រិនជាអ្វី? ហើយសហគ្រិនត្រូវមានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះ? តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យក្លាយជាសហគ្រិនដ៏ជោគជ័យម្នាក់? តើសហគ្រិនអាចជួយប្រទេសជាតិឬពិភពលោកបានអ្វីខ្លះ? នៅក្នុងសៀវភៅនេះនឹងបរិយាយពណ៌នាអំពីសហគ្រិនដ៏ប៉ិនប្រសប់ជាច្រើននាក់នៅលើលោកដើម្បីបង្ហាញជូនដល់លោកអ្នកជាទុនជាមាគ៌ាដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរកសហគ្រិនភាព (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

វិធីបង្រៀនមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកមាន
$5.00

សៀវភៅនេះបង្ហាញអំពីអ្វីដែលឪពុកមានបង្រៀនកូនរបស់ពួកគេឲ្យក្លាយជាអ្នកមានដែលឪពុកក្រនិងឪពុកមធ្យមមិនមករៀនសោះ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

ភាពវៃឆ្លាតក្នុងរឿងអចលនទ្រព្យ
$4.00

វិធីសាស្ត្រទាញយកប្រយោជន៍ពីអចលនទ្រព្យ យុទ្ធសាស្ត្របង្កើតឱកាសវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យ វិធីសាស្រ្តបង្កើតទីផ្សារអចនទ្រព្យ វិធីសាស្រ្តទទួលបានដីដោយទទេៗ វិធីទាញអចនទ្រព្យថោក លក់ថ្លៃ អចលនទ្រព្យខ្លះអាជាទ្រព្យ អចលនទ្រព្យខ្លះទៀតអាចជាបំណុល។ យើងអាចសម្គាល់បានថាវាជាទ្រព្យ ឬបំណុលនៅត្រង់ថា បើវារកលុយដាក់ចូលហៅប៉ារបស់យើងជាប្រចាំ វាជាទ្រព្យ តែបើវាស៊ីលុយពីហោប៉ៅរបស់អ្នកជាប្រចាំវាជាបំណុល។ សហគ្រិនគំនិតមាសតែងតែបង្កើតឱកាសអចលនទ្រព្យវិនិយោគគ្រប់កាលៈទេសៈ។ គេតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ចនូវគំនិតថាអចលនទ្រព្យនៅជាមួយអ្នកមានគំនិតនិងមានលុយតែងតែមានតម្លៃជាងនៅជាមួយអ្នកក្រ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

គោលការណ៍មាសមហាសេដ្ឋី
$3.75

មហាសេដ្ឋីនៅលើលោកពុំមែនជាមនុស្សទេពមានរឹទ្ធកំណាចអាចជប់មាសប្រាក់លុយកាក់បាននោះទេ។ ពួកគេជាមនុស្សកើតចេញពីទឹកដីភ្លើងខ្យល់ មានដៃ ពីរជើង ពីរភ្នែក 2 ត្រចៀក 2 ខួរក្បាលមួយ...ដូចតែយើងអញ្ចឹង តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ យើងសង្កេតឃើញថាមហាសេដ្ឋីទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមពីបាតដៃទទេ...ហើយភាពជោគជ័យបំផុតរបស់ពួកគេពុំមែនជារឿងដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេ គឺកើតឡើងដោយមានការគិតគូរទុក ត្រៀមទុក គ្រោងទុក រៀបចំជាមុន ព្រមទាំងព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលមានការអត់ធន់ ការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំ ដើម្បីអនុវត្តតាមគោលការណ៍មាសរបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួន។ គោលការណ៍មាសទាំងនោះត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុងសៀវភៅនេះទាំងអស់ ដូច្នេះរង់ចាំតែអ្នកសិក្សាស្វែងយល់និងក្រេបជញ្ជក់យកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ...តើអ្នកបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយឬនៅដើម្បីក្លាយជាអ្នកមាន? (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

សម្តីមាសអ្នកដឹកនាំ
$4.00

ប្រដៅគេឱ្យបានជាបណ្ឌិតគឺជាការងាយស្រួល តែទូន្មានខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាមិត្តគឺជាការពិបាក(ព្រះពុទ្ធ) ការដឹកនាំដែលល្អគឺប្រើគុណធម៌ ល្អជាងប្រើច្បាប់(ខុង ជឺ) គ្រប់អ្នកដឹកនាំសុទ្ធតែជាអ្នកអានសៀវភៅ ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់អ្នកអានសៀវភៅសុទ្ធតែអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំអ្នកនោះទេ(HarryS.Truman) ទុក្ខរបស់រាស្ត្រគឺជាទុក្ខរបស់ព្រះអង្គ(ជ័យវរ្ម័នទី 7) រាស្ត្រត្រូវតែខ្លាំង ទើបអាចរើសបានមេដឹកនាំខ្លាំង។ អ្នកដឹកនាំល្អ ទើបរើសបានមន្ត្រីល្អ។ រាស្រ្តខ្លាំង អ្នកដឹកនាំល្អ មន្ត្រីល្អ ទើបធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិខ្លាំង(ខុង មិញ) ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

លី ក្វាន់យូ
$4.00

នរណាក៏ដោយគ្រប់គ្រងប្រទេសសិង្ហបុរីត្រូវតែប្រើកណ្ដាប់ដៃដែក បើពុំដូច្នេះទេនឹងត្រូវចុះចាញ់។ នេះមិនមែនជាល្បែងលេងបៀឡើយ។ វាជាជីវិតរបស់លោកអ្នក រួមទាំងជីវិតរបស់ខ្ញុំផងដែរ។ ខ្ញុំចំណាយពេលស្ទើរមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅហើយដើម្បីស្ថាបនាប្រទេសនេះ។ ដរាបណាខ្ញុំនៅទទួលខុសត្រូវគ្មាននរណាអាចផ្ដួលរំលំប្រទេសនេះបានទេ។ ទោះបីជាខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺដេកនៅលើគ្រែ ហើយរៀបនឹងចូលឈូសក៏ដោយ ខ្ញុំនឹងងើបឡើងវិញភ្លាមបើខ្ញុំដឹងថាប្រទេសជារបស់ខ្ញុំជួបបញ្ហា។ ខ្ញុំមិនដែលខ្វល់នឹងព្រួយបារម្ភច្រើនអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្ញុំក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកបារម្ភថាតើអ្នកនឹងទទួលបានសំឡេងគាំទ្រទាប រឿងខ្ពស់ជាងមុន នោះអ្នកមិនមែនជាមេដឹកនាំនោះទេ។ អ្នកនឹងវិលវល់ទៅតាមកំលាំងខ្យល់បក់។ ដោយឡែកខ្ញុំមិនបានមកទីនេះធ្វើជាមេដឹកនាំដើម្បីខ្វល់អំពីរឿងនេះឡើយ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

គិតដូតជើងឯក
$3.75

លើកទឹកចិត្តសម្រាប់ អ្នកគិតដូចជើងឯក គតិបណ្ឌិតរបស់លោកដូណាត្រាំមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន សៀវភៅនេះល្អបំផុតសម្រាប់ពេលវេលាដ៏ល្អឥតខ្ចោះនេះ ដោយលោក រ៉ូបឺត គីយូសាគី អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ ឪពុកអ្នកមាន ឪពុកអ្នកក្រ លក់ដាច់បំផុតជុំវិញពិភពលោក ប្រធានបទនៅក្នុងសៀវភៅនេះរួមមាន ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអូប៉ាម៉ា អំណរព្រះគុណដើម រៀនគិតរឿងតូចតាចជុំវិញខ្លួន ចេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯង បង្កើតគំនិតដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នា ប្រឈមមុខនឹងភាពភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួន ការស្រមើស្រមៃ គន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ ទីផ្សារដ៏គួរឱ្យខ្លាច ចំណេះដឹងខាងហិរញ្ញវត្ថុ រក្សារូបភាពធំក្នុងចិត្ត គិតឱ្យដូចជាអ្នកមានទេពកោសល្យម្នាក់ ធ្វើការរុករក និងរស់នៅជាមួយបំណងរបស់អ្នក មនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់ និងរលកដ៏កាចសាហាវ កសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នក វិធីក្លាយជាអ្នកមាន.... (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

អ្នកប្រាជ្ញ សូក្រាត
$4.00

សុក្រាត កើតនៅក្នុងឆ្នាំ 469 មុនគ្រិស្តសករាជ ក្នុងតំបន់អូឡាំព្យ៉ាដ ទីក្រុងថែននៃប្រទេសក្រិចគឺកើតក្រោយសង្គ្រាមនៅសាឡាមីង10 ឆ្នាំ។ គាត់បានទទួលមរណៈភាពកាលនៅឆ្នាំ 399 មុនគ្រិស្តសករាជ ក្នុងតំបន់អូឡាំព្យ៉ាដ ទីក្រុងអាថែនក្នុងជន្មាយុ70ឆ្នាំ។ សូក្រាត គឺជាទស្សនវិទូម្នាក់ដែលប្រកបដោយបញ្ញាវាងវៃ និងឈ្លាសវៃព្រមទាំងមានជីវិតពោរពេញទៅដោយសីលធម៌ជាងគេបំផុត។ ឪពុកឈ្មោះ សូប្រូស៊ីន ដែលមានមុខរបរជាជាងចម្លាក់ថ្ម ម្ដាយ ឈ្មោះ ហ្វារ៉ាណែត មានមុខរបរជាធ្មប។ ដូច្នេះហើយបានជាសូក្រាតតែងនិយាយថា ម្ដាយខ្ញុំជាតិមុនកើតកូន រីឯខ្ញុំជាធ្មបបង្កើតគំនិត។ សូក្រាតបានក្លាយជាអ្នកទស្សនវិជ្ជាដ៏សំខាន់និងល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក។ គាត់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាថែនបានចោទប្រកាន់ថាគាត់មិនបានគោរពព្រះរបស់ទីក្រុងសម័យនោះ ហើយនិងបានផ្សព្វផ្សាយនូវដំណឹងអកុសលផ្សេងៗទៀតថែមទាំងបានបំផ្លាញអនាគតយុវជន។ សូក្រាត ត្រូវបានជនជាតិក្រិចទាំងអស់ប្រសិទ្ធិនាមថាជាបិតាទស្សនៈវិជ្ជានិងជាបិតាវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ។ ប្រជាជនថែន នាពេលនោះទទួលស្គាល់គាត់ថាជា វាគ្មិនពូកែនិយាយការងារ ពូកែសួរ ពូកែឆ្លើយទីណាមានសូក្រាតទីនោះមានមនុស្សចោមរោមជុំជិត។ កិច្ចការរបស់គាត់ គឺស្វែងរកការពិតមានសុភវិនិច្ឆ័យ សមហេតុផលមានតម្លៃមាន សុជីវធម៌ សីលធម៌ ដែលកត្តាទាំងនេះជាលក្ខណៈរបស់រដ្ឋនិងច្បាប់។ សូក្រាត ជាវីរបុរសនៅក្នុងដួងចិត្តនៃប្រជាជនក្រុងអាថែនដែលហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារច្បាប់នៅទីក្រុងអាថែន និងជាមនុស្សពោរពេញទៅដោយ គុណធម៌ សីលធម៌ ឧត្តមគតិ និងទស្សនៈ ។ ថ្វីដ្បិតតែគាត់ស្លាប់ក៏ពិតមែន តែទស្សនៈរបស់គាត់នៅតែរស់នៅល្បីល្បាញពាសពេញពិភពលោក។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

មហាត្មៈ គន្ធី
$4.00

មហាត្ម: គន្ធី ជាវីរជនប្រវត្តិសាស្ត្រឥណ្ឌាម្នាក់ដ៏ឆ្នើម និងល្បីល្បាញពេញសកលក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងអាណានិគមនិយមអង់គ្លេស ដោយមធ្យោបាយអហិង្សាដើម្បីទាមទារឯករាជ្យឲ្យប្រទេសឥណ្ឌា។ សកម្មភាពប្រឆាំងរបស់លោកចំពោះអំពើអយុត្តិធម៌មិនប្រើកម្លាំងកាយទេ គឺប្រើកម្លាំងសីលធម៌និងអំពើអហិង្សា។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ សកម្មភាពអានសាររបស់លោកទទួលបានជោគជ័យក្នុងការរំសាយចោលនៃការប្រកាន់វណ្ណៈទាំងបួននៅឥណ្ឌានិងការរំដោះអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឲ្យមានសេរីភាពពីពួកអាណានិគមនិយមអង់គ្លេស។ មហាត្ម: គន្ធី ជារដ្ឋបុរសដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ឥណ្ឌា។ ឥទ្ធិពលរបស់គាត់ធ្វើឲ្យជនជាតិឥណ្ឌាគោរពស្រឡាញ់ហួសនឹងពណ៌នាបាន។ មានមនុស្សជាច្រើនម៉ឺននាក់អាចលុតជង្គង់ចុះថើបដី ដែលមានស្នាមដានជើងមហាត្ម: គន្ធី ដើរឆ្លងកាត់ទៅ។ មនុស្សជាច្រើនលានងើយមុខឡើងមើលទៅលើផ្ទៃមេឃ ពេលគេពោលរឺបានឮនរណានិយាយឈ្មោះមហាត្ម:គន្ធី។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

លំហូសាច់ប្រាក់៤ទិស ភាគ១
$4.00

មាគ៌ាឆ្ពោះទៅកាន់សេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ សៀវភៅនេះបង្ហាញពី របៀបចាត់ចែងគ្រប់គ្រងនិងវិនិយោគលុយ វិធីរបស់ខ្លួនពីភាពក្រីក្រទៅកាន់ភាពស្ដុកស្ដម្ដ មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានអ្នកមាននិងអ្នកក្រ វិធីផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថនៃការគិតចំពោះលុយ វិធីរកប្រាក់របស់អ្នកមាននិងអ្នកក្រ ភាពខុសគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រ អាថ៌កំបាំងនៃអ្នកមាននិងអ្នកក្រ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ
$3.75

សៀវភៅនេះអ្នកនឹងបានយល់ដឹងអំពី ប្រវត្តិនិងសារៈសំខាន់របស់លុយ ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជីវិត គន្លឹះវិនិយោគរបស់អ្នកមាន វិទ្យាសាស្រ្តសន្សំលុយដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានមុនអាយុ 30 សៀវភៅនេះនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពី ការវិវត្តរបស់លុយនាបុរេសម័យដល់បច្ចុប្បន្នព្រមទាំងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃហិរញ្ញវត្ថុ រូបនីយកម្មរូបិយវត្ថុជាតិ និងបរទេសដែលបង្កឱ្យមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិ នាគារលើកស្ទួយរូបិយវត្ថុជាតិឲ្យមានចរន្តនៅលើទីផ្សារ ដំណើរនៃការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោក របៀបសន្សំប្រាក់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងឆាប់បំផុត មាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ គំរូនៃផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ខ្លួននិងគ្រួសារ គន្លឹះនៃការចាត់ចែង សន្សំ វិនិយោគ និងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់មហាសេដ្ឋី គន្លឹះវិនិយោគរបស់អ្នកមានដែលធានាដល់ការចំណេញច្រើនកើនប្រាក់ចំណូល និងមាននិរន្តភាព ដំបូន្មានល្អៗវត្ថុពីកំពូលអ្នកមានជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងជីវិត ត្រូវកំណត់ផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជីវិតឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអនុវត្តតាមផែនការនោះប្រកបដោយវិន័យ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

គំនិតច្នៃប្រឌិតរកលុយ
$4.00

មនុស្សល្ងង់ រង់ចាំទាល់តែមានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់ ទៅចាប់ផ្ដើមរកស៊ី ឬធ្វើអាជីវកម្ម មនុស្សឆ្លាតចាប់ផ្ដើមរកស៊ី ឬធ្វើអាជីវកម្មតាំងពីមានដើមទុនតិចតួច មនុស្សអស្ចារ្យចាប់ផ្ដើមរកស៊ី ឬធ្វើអាជីវកម្មដោយប្រើគំនិតច្នៃប្រឌិតធ្វើជាដើមទុន។ របស់របរដែលគេបោះបង់ចោលនិងក្លាយជារបស់មានតម្លៃនៅពេលដែលវាត្រូវបានកែច្នៃ។ ចូលក្រឡេកមើលរបស់របរជុំវិញខ្លួនអ្នក ដែលពីមុនអ្នកដទៃឬខ្លួនអ្នកផ្ទាល់គិតថាវាគ្មានតម្លៃយកមកកែច្នៃអោយក្លាយទៅជារបស់មានប្រយោជន៍ឬមានតម្លៃ។ តើចាំថា អ្វីដែលថ្មីប្លែកតែងតែត្រូវគេចាប់អារម្មណ៍ ហើយបើគេចាប់អារម្មណ៍វាប្រាកដជាលក់បានលុយនេះបើចង់បានលុយ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

គំនិតទ្រព្យ
$3.75

គំនិតទ្រព្យ បង្កើតក្រុមហ៊ុននៅក្នុងគំនិត ដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញបានគឺអត់ត្រូវការលុយធ្វើជាទុននោះទេយើងត្រូវការកំនិតជាចាំបាច់និងជាចម្បង ។ ការអត់លុយមិនមែនជាបញ្ហានៃការធ្វើជំនួញទេ តែការអត់គំនិត ទើបជាបញ្ហាពិតប្រាកដនីកាធ្វើជំនួញ ។ មនុស្សដែលយល់ថាធ្វើជំនួញត្រូវការលុយ គេនឹងគ្មានថ្ងៃអាចធ្វើជំនួញបានឡើយ ព្រោះគេត្រូវរង់ចាំដល់គេមានលុយគ្រប់គ្រាន់ ដែលការពិតបញ្ហារបស់គេមិនមែនជាលុយឬគឺគំនិត ។ អ្នកជំនួញ និងអ្នកកំលោះ អ្នកជំនួញម្នាក់ជិះឡានក្រុងពីទីក្រុងទៅខេត្តនានា ហើយក៏បានអង្គុយលើកៅអីក្បែរកំលោះម្នាក់ ។ គាត់បានសួរទៅកំលោះនោះថាសួស្ដីប្អូនប្រុស!អ្នកកំលោះអញ្ជើញទៅណាដែរ? ពូសុំអង្គុយក្បែរផងបានទេ?អ្នកកំលោះតបថា"សូមអញ្ជើញអង្គុយលោក ខ្ញុំទៅផ្ទះនៅខេត្ត។ អ្នកជំនួញ : ប្អូនប្រុសសុខសប្បាយទេ?ការងារយ៉ាងណាដែរ? អ្នកកំលោះ : ខ្ញុំមិនសូវសុខសប្បាយទេ។ខ្ញុំមិនទាន់មានការងារធ្វើ។ អ្នកជំនួញ: ចុះអាជីវកម្មរបស់អ្នកយ៉ាងណាដែរ? អ្នកកំលោះ:ខ្ញុំមិនទាន់មានអាជីវកម្មទេ។ អ្នកជំនួញ: ចុះហេតុអ្វីមិនចាប់ផ្ដើមធ្វើ? អ្នកកំលោះ:ខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាធ្វើអ្វីទេ ព្រោះអត់លុយផង។ អ្នកជំនួញ:តើប្អូនមានបញ្ហារឿងអត់លុយ ឬបញ្ហាអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអាជីវកម្មអ្វី? អ្នកកំលោះ:គឺទាំងពីរហ្នឹងតែម្ដង។ អ្នកជំនួញ: តើបញ្ហាណាចម្បងជាងគេ? អ្នកកំលោះ:បញ្ហាចម្បងគឺបញ្ហាអត់លុយ។ អ្នកជំនួញ: ចុះបើមានលុយ ចង់ធ្វើមុខរបរអ្វីដែរ? អ្នកកំលោះ:ខ្ញុំមិនដឹងថាគួរធ្វើមុខរបរអ្វីទេ។ អ្នកជំនួញ: អញ្ចឹងបញ្ហាចម្បងរបស់ប្អូន បញ្ហាអត់មានលុយ ឬបញ្ហាអត់គំនិតបង្កើតមុខរបរ? អ្នកកំលោះ: ការពិត...ខ្ញុំអត់ទាន់មានគំនិតបង្កើតមុខរបរ តែខ្ញុំពិតជាចង់បង្កើតមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនខ្លាំងណាស់។ សូមលោកពូជួយប្រាប់ខ្ញុំផងអំពីរបៀបចាប់ផ្ដើមបង្កើតអាជីវកម្ម។ អ្នកជំនួញ:បាទ!ដំបូងអ្នកត្រូវបង្កើតក្រុមហ៊ុនក្នុងគំនិតរបស់អ្នកសិន។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

ស្ទីវ ចប
$4.00

បុរសសាមញ្ញ តែអាចបង្កើតលទ្ធផលអស្ចារ្យផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកបាន កេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ មិនស្លាប់រលាយសាបសូន្យទៅតាមចាស់ឡើយ។ ជនដែលបង្កើតសមទ្ធផលស្នាដៃជាប្រយោជន៍បម្រើមនុស្សជាតិ ពិភពលោកតែងតែចងចាំ គោរពអោយតម្លៃ នឹងដឹងគុណ ចំពោះជននោះជាអវសាន្ត។

ដូណាល់ ត្រាំ
$5.00

ត្រាំត្រូវបានឪពុកម្ដាយបញ្ជូនទៅលោតដំនៅសាលាយោធានិងបានបញ្ចប់វិទ្យាល័យនៅទីនោះ។ក្រោយពីបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ 1968 ភ្លាមត្រាំចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឪពុករបស់គាត់ភ្លែត។1975 ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន។មកពាន់ 971 5 ក៏បានចេញលោករកស៊ីវិស័យអចលនទ្រព្យដោយខ្លួនឯង និងបានក្លាយជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យពិភពលោកដែលបានទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួន 3.7 ពាន់លានដុល្លារ(2016) និងបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីទី 45 នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ 2016។ តិចនិច និងយុទ្ធសាស្ត្ររកស៊ីដោយមិនប្រើលុយ តិចនិច និងយុទ្ធសាស្ត្រទទួលបានអចលនទ្រព្យមកដោយទទេៗ តិចនិច យុទ្ធសាស្ត្រយកឈ្នះលើដៃគូប្រកួតប្រជែង តិចនិច និងយុទ្ធសាស្ត្រយកឈ្នះលើឧបសគ្គនិងបញ្ហាធំៗ តិចនិច និងយុទ្ធសាស្ត្រចរចាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព តិចនិច និងយុទ្ធសាស្ត្រដោះបំណុល តិចនិច និងយុទ្ធសាស្ត្ររកស៊ីលើវិស័យអចលនទ្រព្យ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព តិចនិច និងយុទ្ធសាស្ត្រយកឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

អ្នកប្រាជ្ញខុងជឺ
$4.00

ខុង ជឺ កើតនៅឆ្នាំ 551 គ.ស ក្នុងកុលសម្ព័ន្ធលូ ស្ថិតនៅខាងត្បូងខេត្តចន្ទទង់នៃព្រះរាជាណាចក្រជាអភិជន។ ខុង ជឺ រស់ក្នុងសភាពទីទាល់ក្រ លុះលោកអាយុបាន 50ឆ្នាំ ខុង ជឺ ក៏បានឡើងឋានៈសេនាបតីយ៉ាងធំមួយរូបក្នុងរាជវង្សលូ។ ក្រោយពីមានវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរវាងអាជ្ញាធរអ្នកកាន់ច្បាប់និងទ្រឹស្ដីទស្សនៈវិទ្យារបស់លោក ខុង ជឺក៏បានភៀសខ្លួនចេញទៅស្រុកមួយទៅស្រុកមួយអស់រយៈការ 13 ឆ្នាំ។ ខុង ជឺ បានផ្សាយទស្សនៈវិជ្ជារបស់លោកនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលលោកទៅដល់។ លោកមានបំណងដឹកនាំប្រជារាស្ត្រឲ្យស្គាល់នូវតម្លៃរបស់ខ្លួនព្រមទាំងចង់ជួយប្រជាជនរួចចាក់អំពីអំពើជិះជាន់របស់កុលសម្ព័ន្ធចូវដោយការកែប្រែនូវរបស់នយោបាយក្នុងប្រទេស។ ខុង ជឺ បានផ្សាយទស្សនវិជ្ជារបស់លោកអស់ 13 ឆ្នាំនៅក្នុងស្រុកចិនទាំងមូល។ គេបានចាប់ទុក ខុង ជឺ ជាទស្សនវិទូប្រទេសចិន ព្រោះលោកបានចាប់ផ្សាយទស្សនវិទូមុន គ.ស ព្រមទាំងបានមើលសាលាបង្រៀនទស្សនវិទូដល់សាវ័កថែមទៀតផង។ ខុង ជឺ ជាបុគ្គលតែម្នាក់គត់ដែលប្រទេសចិនសម័យនោះចាត់ទុកជាសាស្ត្រាចារ្យចម្បងក្នុងការផ្សាយទស្សនវិជ្ជាជាសាធារណៈ។ ខុងជឺពុំគ្រាន់តែជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀននូវក្បួនខ្នាតផ្សេងៗនោះទេ លោកជាអ្នកដឹកនាំប្រជាជនអាចអនុវត្តនូវទម្លាប់សុទិដ្ឋិនិយមផ្នែក វប្បធម៌ សង្គមធម៌និងសាសនា។ ខុង ជឺ ជាមហាទស្សនវិទូចិនមួយរូបដ៏ល្បីល្បាញមានកិត្តិនាមស្មើនឹងសូក្រាតប្រទេសកូរ៉េ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

ឱកាសមាស
$3.75

អ្នកល្ងង់រង់ចាំឱកាស មនុស្សឆ្លាតស្វែងរកឱកាស មនុស្សគតិបណ្ឌិតបង្កើតឱកាស មានលុយច្រើនមិនមែនសុទ្ធតែអាចធ្វើជំនួញបានទេមានគំនិតច្រើនទើបជាមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកការធ្វើជំនួញដ៏មហិមា មុនចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញត្រូវគិត ថាតើចំណេញប៉ុន្មាន?មិនត្រូវគិតថាត្រូវចំណាយប៉ុន្មានទេ? ដើមទុនពិតប្រាកដនៃការធ្វើជំនួញមិនមែន លុយទេ តែជាគំនិត អ្នកជោគជ័យតែងបង្កើតឱកាស រីឯអ្នកបរាជ័យតែងតែរង់ចាំឱកាស អ្នកមានចេះមើលឱកាស ចេះបង្កើតឱកាស និងចេះចាប់យកឱកាស (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

ផ្តើមគំនិតបង្កើតមុខរបរ
$4.00

មានជាទស្សនាទានខ្លះដែលអាចអោយលោកអ្នកមានគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការបង្កើតមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ប្រើលុយឬលុយតិចតួច។ បើចង់មានចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។ ចង់មានត្រូវចាប់ផ្ដើមបង្កើតមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន ចង់ចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឬប្រទេសជាតិត្រូវធ្វើជំនួញឬអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន មានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រឹមតែអាចជួយខ្លួនឯងបានទេថែមទាំងអាចជួយឲ្យអ្នកដទៃមានការងារធ្វើផង អត់លុយក្នុងការដំណើរការអាជីវកម្មឬមុខរបរវាមិនសំខាន់ទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺមានគំនិត មានគំនិតអាចបង្កើតនិងដំណើរការអាជីវកម្មបាន មានលុយមិនប្រាកដថាអាចធ្វើជំនួញឬអាជីវកម្មបានទេបើអត់គំនិត ការហ៊ានសម្រេចចិត្តធ្វើជំនួញឬអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាការយកវាសនាទៅប្រថុយប្រថានក្នុងកណ្តាប់ដៃខ្លួនឯង ចូលផ្ដើមគំនិតបង្កើតជំនួញផ្ទាល់ខ្លួន ចូលជ្រើសរើសនូវអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ ហើយត្រូវស្រឡាញ់នូវអ្វីដែលបានជ្រើសរើស ចាប់ផ្ដើមធ្វើវាពីថ្ងៃនេះទៅដើម្បីជីវិតស្រស់បំព្រងនិងទទួលបាននូវអ្វីៗដែលអ្នកចង់បាន បើចង់មានត្រូវហ៊ានប្រថុយដែលការប្រថុយនោះត្រូវប្រកបដោយបញ្ញា (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

មហាសេដ្ឋី ប៊ីល ហ្គេត
$4.00

ប៊ីល ហ្គេត ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft ជាមហាសេដ្ឋីទី 1 លើពិភពលោក 17 ឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេល 21 ឆ្នាំចាប់តាំងពីគាត់ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីនៅឆ្នាំ 1996។ ប៊ីល ហ្គេត ពីនិស្សិតបោះបង់ការសិក្សានៅឆ្នាំទី 2 ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីមានទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនប្រមាណ 80 ពាន់លានដុល្លារគិតត្រឹមឆ្នាំ 2016 ហើយលោកបានបរិច្ចាគទ្រព្យទៅដើម្បីសុខភាពមនុស្សទូទាំងពិភពលោក។មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនពី ប៊ីល ហ្គេត ដែលអ្នកគួរដឹង។ ប្រសិនបើអ្នកកើតមកក្រ វាមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកទេតែបើអ្នកស្លាប់ទៅនៅតែក្រទើបជាកំហុសរបស់អ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដ។ យើងរីករាយនឹងភាពជោគជ័យគឺជារឿងត្រឹមត្រូវ តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រពីភាពបរាជ័យដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់មុខវិជ្ជាខ្លះ ឯមិត្តភក្កិរបស់ខ្ញុំប្រឡងជាប់គ្រប់មុខវិទ្យាទាំងអស់តែឥឡូវគាត់ជាវិស្វករនៅក្រុមហ៊ុន Microsoft ហើយខ្ញុំជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft។ ខ្ញុំតែងតែជ្រើសមនុស្សខ្ជិលអោយធ្វើការលំបាកៗ ព្រោះមនុស្សខ្ជិលតែងតែរកឃើញវិធីងាយដើម្បីទៅសម្រេចវា។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើវាមិនបានល្អទេ យ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកធ្វើវាឲ្យល្អមើលដែរ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

អ្នកដឹកនាំក្នុងខ្លួន
$5.00

សិល្បៈមូលមិត្ត បណ្ដាជាអ្នកដទៃដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិត (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

មហាសេដ្ឋី ម៉ាស៊ូកាប៊ឺត
$4.00

ម៉ាក ហ្សាក់កឺបឺក បង្ហាញវិធីសាស្រ្តធ្វើជំនួញជំនួញឱ្យរីកធំ ជោគជ័យលឿន ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីទាំងវិញក្មេង នៅស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូត។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)

ចាប់គិតផ្តើមមាន
$4.50

គ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សចាប់ផ្តើមគិត និងជឿជាក់វានឹងក្លាយជាការពិត។ គោលការណ៍មាស 13 យ៉ាងអាចធ្វើឲ្យសុបិនក្លាយជាការពិត។ ចូរស្គាល់ខ្លួនឯងដើម្បីទទួលបានភាពស្ដុកស្ដម្ភ សៀវភៅមួយក្បាលនេះមានបង្កប់នូវអាថ៌កំបាំងក្នុងការបង្កើតលុយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកបាន។ ចាប់គិត ផ្ដើមមាន ផ្អែកលើច្បាប់នៃភាពជោគជ័យដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញរបស់អ្នកនិពន្ធបង្ហាញពីគតិល្អរបស់មនុស្សដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីខាងការបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិនិងការសម្រេចបានជោគជ័យផ្សេងៗទៀត។ រូបមន្តនៃភាពជោគជ័យដល់ពូកែសាកសិទ្ធរបស់លោក អេនឌ្រូ ខាណឺហ្គី(ANDERW CARNEGIE) គឺជាការជំរុញឲ្យមានការនិពន្ធសៀវភៅនេះឡើង ខាណឺហ្គី(ANDERW CARNEGIE) បានធ្វើការបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួននៅពេលការបង្រៀនរបស់គាត់បាននាំមកនូវទ្រព្យសម្បត្តិទៅដល់មនុស្សវ័យក្មេងដែលគាត់បានបង្ហាញពីអាថ៌កំបាំងរបស់គាត់។ សៀវភៅនេះនឹងប្រាប់អ្នកពីអាថ៌កំបាំងទាំងនោះហើយអាថ៌កំបាំងរបស់លោកពូកែជាច្រើនទៀតដូចជារូបគាត់ផងដែរ។ វាមិនត្រឹមតែបង្ហាញអ្នកពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើប៉ុណ្ណោះទេ តែវាក៏នឹងបង្ហាញប្រាប់អ្នកពីវិធីក្នុងការធ្វើផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកបានរៀនហើយប្រើប្រាស់នៅទឹកដីធម្មតាដែលបានបង្ហាញនៅទីនេះអ្នកនឹងមានជំនាញទៅលើអាថ៌កំបាំងនៃការពិតនិងជោគជ័យបានយូរអង្វែងហើយអ្នកក៏អាចទទួលបាននូវអ្វីដែលអ្នកចង់បានក្នុងឆាកជីវិតរបស់អ្នកផងដែរ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)