កម្មផល កម្មពៀ ភាគ១

កម្មផល កម្មពៀ ភាគ១

កូដផលិតផល: 0085

បរិយាយ
ដរាបណាបាបមិនទាន់ឱ្យផល បុគ្គលតែង សម្គាល់ថា បាបមានរសជាតិផ្អែមដូចទឹក ឃុំ លុះណាបាបឱ្យផល ទើបបុគ្គលនោះ សម្គាល់ថាបាបគឺជាអាសិរពិសគួរឱ្យខ្លាច​​
ការមិនធ្វើអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងមួយការធ្វើអំពើល្អទាំងឡាយទាំងពួងមួយការតម្កល់ចិត្តឲ្យល្អប្រកបដោយសម្មាទិដ្ឋិមួយទាំងបីនេះជាបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$3.25
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ