កំប្លែងប្រាជ្ញា

កំប្លែងប្រាជ្ញា

កូដផលិតផល: 0050

បរិយាយ
សើចច្រើនបានធូរអារម្មណ៍ សើចច្រើនបន្លប់ទុក្ខសើចច្រើនបំភ្លេចទុក សើចច្រើនបំបាត់ទុក្ខ សើចច្រើនចម្រើនសុខភាព សើចច្រើនចម្រើនអាយុសើចច្រើនចម្រើនវ័យ សើចផង រៀនផង សើចផងគិតផងសើចចំរើនថ្លាគំនិត សើចច្រើនចំរើនបញ្ញា នេះបើចេះសើច តែបើមិនចេះសើចទេនឹងនាំមកនូវទុក្ខទោសដល់ខ្លួន រឿងគ្មានប្រយោជន៍ចំពោះខ្លួនដូចជា សើចច្រើនឆាប់ជ្រីវជ្រួញ សើចច្រើនអស់កម្លាំង សើចច្រើនអស់កម្លាំង សើចច្រើនបង់ពេលវេលា សើចច្រើនបង់ប្រយោជន៍ សារច្រើនទាក់ទាញកណ្ដាប់ដៃ ដូច្នេះចូរយើងចេះចេះប្រកបដោយបញ្ញា ដើម្បីឱ្យដឹងថាសើចប្រកបដោយបញ្ញាយ៉ាងណានោះចូលអានរឿងកំប្លែងក្នុងសៀវភៅនេះដោយរីករាយទាំងអស់គ្នា។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$3.75
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ