ខ្លឹមសម្តី

ខ្លឹមសម្តី

កូដផលិតផល: 0072

បរិយាយ
សុភាសិត ពាក្យស្លោក ដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិត និងបង្កើតភាពជោគជ័យ គ្រប់អ្នកប្រាជ្ញសុទ្ធតែជាអ្នកអានសៀវភៅប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគ្រប់គ្នាអានសៀវភៅសុទ្ធតែអាចក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញានោះទេ។ ស៊ូតឿរាងកាយ តែកុំឲ្យតឿគំនិត ដើរដោយដឹងផ្លូវមួយថ្ងៃ ប្រសើរជាងដើរដោយវង្វេងផ្លូវមួយជីវិត ធ្វើជាសត្វតោមួយថ្ងៃ ប្រសើរជាងធ្វើជាសត្វចៀមអស់មួយជីវិត។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ