ចំណេះដឹងអាជីវកម្ម

ចំណេះដឹងអាជីវកម្ម

កូដផលិតផល: 0012

បរិយាយ
រាល់ចម្ងល់ដែលទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មគឺមានចម្លើយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ
អ្នកខ្លះមានលុយតិចតួច មិនដឹងថាគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មអ្វី? ដោយរបៀបណា?
អ្នកខ្លះគ្មានលុយសោះ រឹតតែមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មកម្មអ្វី? ដោយរបៀបណា?
អ្នកខ្លះមានលុយគ្រប់គ្រាន់ អាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអ្វីមួយបាន តែពួកគេមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអាជីវកម្មអ្វី? ដោយរបៀបណា?
ហើយក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនកំពុងតែដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅលើវិថីដ៏ស្រពិចស្រពិល ឬក៏កំពុងតែឃ្លីងឃ្លោងដូចនៅលើកប៉ាល់ទីតានិចរកកលតែលិចទឹក។ល។
រាល់ចម្ងល់ និងការព្រួយបារម្ភទាំងឡាយអំពីអាជីវកម្មត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងសៀវភៅនេះ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ