ឈ្នះការរិះគុណ

ឈ្នះការរិះគុណ

កូដផលិតផល: 0059

បរិយាយ
កំចាត់ចោរលួចសុបិន្ត
ឈ្នះការប្រឆាំងជំទាស់
រស់នៅក្នុងជីវិតដែលខ្លួនពេញចិត្ត
ជ្រែកឧបសគ្គចំពោះទៅកាន់គោលដៅ
យកឈ្នះលើសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីនៃសត្រូវ
រស់នៅក្នុងជីវិតខ្លួនឯង
ធ្វើជាម្ចាស់នៃជីវិតខ្លួនឯង
អាវក្រោះនៃអាវុធពាក្យសម្ដី
រលាស់ខ្លួនចេញពីគ្រាប់បែកនៃអាវុធការរិះគន់
ក្នុងសៀវភៅនេះនឹងមានការរៀបយ៉ាងលំអិតរាប់លំអិត ក្នុងការដោះស្រាយនិងវិធីយកឈ្នះការរិះគន់។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ