តើបុរសអាចគិតអ្វីបានទៀតក្រៅពីសិច តើស្ដ្រីអាចគិតអ្វីទៀតក្រៅពីលុយ

តើបុរសអាចគិតអ្វីបានទៀតក្រៅពីសិច តើស្ដ្រីអាចគិតអ្វីទៀតក្រៅពីលុយ

កូដផលិតផល: 0433

បរិយាយ
តើពិតមែនទេលុយហ្នឹងសិចមានន័យលើសពីពាក្យថាស្រលាញ់។
$2.25
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ