ទស្សនវិជ្ជាបង្កើតកំពូលមនុស្ស

ទស្សនវិជ្ជាបង្កើតកំពូលមនុស្ស

កូដផលិតផល: 0518

បរិយាយ
ទស្សនវិជ្ជាអាចបង្កើតមនុស្សឲ្យមានជីវិតឈ្នះឧបសគ្គនិងការលំបាកទាំងពួងក្នុងជីវិតដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនោះជីវិតដើមផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរហូត។
$2.75
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ