ទស្សនៈជីវិត

ទស្សនៈជីវិត

កូដផលិតផល: 0064

បរិយាយ
ទស្សនៈជីវិត មេដឹកនាំពូកែអស្ចារ្យលើលោក មិនថាមេដឹកនាំសាសនា មេដឹកនាំស្ថាប័នមេដឹកនាំអង្គភាព ឬមេដឹកនាំនយោបាយនោះទេ គឺសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សដែលពូកែខាងទស្សនៈ។
បើមេដឹកនាំណា មិនពូកែទស្សនៈ ឬមិនមានទស្សនៈទេពគឺមិនអាចដឹកនាំស្ថាប័នរបស់ខ្លួន ឬសង្គមរបស់ខ្លួនឯងរីកចម្រើនជឿនលឿននិងមានសុខសន្តិភាពបានឡើយ។
ទស្សនៈគឺជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប មិនមែនសំខាន់សម្រាប់តែអ្នកដឹកនាំនោះទេ គឺវាសំខាន់ទាំងនៅក្នុងវិស័យការងារ វិស័យនយោបាយ និងវិស័យជីវិត។
មនុស្សដែលគ្មានទស្សនៈប្រៀបដូចជាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកអញ្ចឹងពិបាកនឹងដឹកនាំនាវារបស់ខ្លួនតែរកត្រើយណាស់។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ