ទស្សនៈវិជ្ជាសាម៉ូរៃ

ទស្សនៈវិជ្ជាសាម៉ូរៃ

កូដផលិតផល: 0485

បរិយាយ
ក្បួនសាងមនុស្សធម្មតាឲ្យក្លាយជាកំពូលមនុស្សដំបូលមានទស្សនវិជ្ជាសុភាសិតគំនិតឆ្លាតវៃដែលក្លាយជាដួងវិញ្ញាណរបស់ជនជាតិជប៉ុនដែលប្រើក្នុងការរស់នៅនិងពាណិជ្ជកម្មឲ្យមានភាពអស្ចារ្យដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាជាកំពូលមនុស្សក្នុងលោក។
$2.75
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ