ទឹកចិត្តម៉ែឪ

ទឹកចិត្តម៉ែឪ

កូដផលិតផល: 0093

បរិយាយ
+ ធ្វើបុណ្យឲ្យទាន់ខែភ្លឺ + ត្រូវស្គាល់ម៉ែឪឲ្យច្បាស់ + កូនមានថ្ងៃនេះព្រោះម៉ែឪ + ឈប់ធ្វើបាបចិត្តម៉ែឪទៀតទៅ + ម៉ែឪអត់នៅឲ្យកូនដេញរហូតទេ + គ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែជាឪពុកម្តាយគេ + ដោយសារកូន ព្រោះតែកូន ដើម្បីកូនគឺចិត្តក្នុងកាទូនកូន។ ហេតុផលជំរុញចិត្តកូនឲ្យផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថចំពោះឪពុកម្តាយ កុំឲ្យហួសពេល កូនគ្រប់រូបគួរដឹង ព្រោះឪពុកម្តាយ អត់នៅក្បែរកូនរហូតទេ។​​​​ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ