បណ្ដាំកញ្ជ្រោងចាស់

បណ្ដាំកញ្ជ្រោងចាស់

កូដផលិតផល: 0136

បរិយាយ
ពាក់ស្បែកមុខធ្វើជាកញ្ជ្រោងចាស់ប្រសើរជាជាងធ្វើសុភាពបុរស ឬបណ្ឌិតក្លែងក្លាយ ចាញ់ច្បាំង មិនច្បាំងបែបជាឈ្នះ។
$2.75
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ