បើកគំនិតអភិវឌ្ឍខ្លួន

បើកគំនិតអភិវឌ្ឍខ្លួន

កូដផលិតផល: 0080

បរិយាយ
បើកខួរក្បាលដើម្បីឲ្យចំណេះដឹងហូរចូល
បើកខួរក្បាលដើម្បីឲ្យឱកាសហូរចូល
បើកខួរក្បាលដើម្បីព័ត៌មានហូរចូល
បង្កើតចំណេះដឹង គំនិត និងបញ្ញា
បង្កើនសមត្ថភាពនិងសមិទ្ធផល
ធ្វើធម្មតាអោយទៅជាអស្ចារ្យ
បង្កើតភាពឥតល្អឥតខ្ចោះ។​​​​ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ