បើមិនចង់ពិបាកចិត្តកុំស្រឡាញ់អ្នកណាច្រើនជាងខ្លួនឯង

បើមិនចង់ពិបាកចិត្តកុំស្រឡាញ់អ្នកណាច្រើនជាងខ្លួនឯង

កូដផលិតផល: 0358

បរិយាយ
សេចក្ដីស្នេហាដែលប្រសើរនៅស្ថិតស្ថេរនៅជាមួយមនុស្សដែលមានបេះដូងរឹងប៉ឹង ប្រសិនបើមិនចេះយល់ពីជីវិតនោះយើងនឹងមិនឈឺចាប់ព្រោះស្នេហាតទៅទៀត។
$1.75
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ