បើមិនយល់ពីទុក្ខធ្វើម៉េចនឹងយល់ពីសុខបាន

បើមិនយល់ពីទុក្ខធ្វើម៉េចនឹងយល់ពីសុខបាន

កូដផលិតផល: 0356

បរិយាយ
ព្រោះតែមិនយល់ពីក្ដីទុក្ខទៅធ្វើឲ្យជីវិតឃ្លាតឆ្ងាយពីក្ដីសុខហើយចំពោះជីវិតដែលយល់ពីក្ដីទុក្ខនោះក៏គ្មានថ្ងៃអាចត្រឡប់មករកក្ដីទុក្ខទៀតឡើយ។
$1.63
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ