ប្រសិទ្ធភាពនៃការលក់

ប្រសិទ្ធភាពនៃការលក់

កូដផលិតផល: 0013

បរិយាយ
បើចង់លក់ផលិតផលអោយដាច់ត្រូវលក់ខ្លួនឯងជាមុនសិនយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រលក់ដ៏មហិមាដើម្បីសាងប្រាក់លាន។
$3.75
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ

សៀវភៅនេះសម្រាប់
បុគ្គលលក់ និងអ្នកលក់គ្រប់រូប
ប្រធានទីផ្សារ និងអ្នកលក់
ពាណិជ្ជករ និងអាជីវករ
ម្ចាស់ជំនួញ និងអ្នកកសាងធុរកិច្ច
លក្ខណៈពិសេសនៃសៀវភៅនេះ
មានមេរៀនល្អដែរនៅសាលាមិនបង្រៀន
ពាក្យសាមញ្ញ តែមានអត្ថន័យងាយយល់ និងងាយចងចាំ
ប្រមូលផ្ដុំគំនិតអ្នកជំនួញជោគជ័យល្បីៗលើលោក
អាចរៀនដោយខ្លួនឯង ព្រោះមានទាញយកហេតុផលមកពន្យល់
ជាសៀវភៅល្អបំផុតដែលលោកអ្នកមិនអាចខ្វះបាន
ផលប្រយោជន៍លោកអ្នកនឹងទទួលបាន
យលដឹងអំពីរបៀបលក់
បង្កើនលទ្ធផលនៃការលក់
ការអនុវត្តជំនាញទំនាក់ទំនងចិតសាស្រ្តជាមួយអតិថិជន
ធ្វើឲ្យលោកអ្នកជោគជ័យក្នុងការធ្វើជំនួញ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)