ផ្ដើមគំនិតបង្កើតមុខរបរ

ផ្ដើមគំនិតបង្កើតមុខរបរ

កូដផលិតផល: 0039

បរិយាយ
មានជាទស្សនាទានខ្លះដែលអាចអោយលោកអ្នកមានគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការបង្កើតមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ប្រើលុយឬលុយតិចតួច។ បើចង់មានចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។ ចង់មានត្រូវចាប់ផ្ដើមបង្កើតមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន ចង់ចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឬប្រទេសជាតិត្រូវធ្វើជំនួញឬអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន មានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រឹមតែអាចជួយខ្លួនឯងបានទេថែមទាំងអាចជួយឲ្យអ្នកដទៃមានការងារធ្វើផង អត់លុយក្នុងការដំណើរការអាជីវកម្មឬមុខរបរវាមិនសំខាន់ទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺមានគំនិត មានគំនិតអាចបង្កើតនិងដំណើរការអាជីវកម្មបាន មានលុយមិនប្រាកដថាអាចធ្វើជំនួញឬអាជីវកម្មបានទេបើអត់គំនិត ការហ៊ានសម្រេចចិត្តធ្វើជំនួញឬអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាការយកវាសនាទៅប្រថុយប្រថានក្នុងកណ្តាប់ដៃខ្លួនឯង ចូលផ្ដើមគំនិតបង្កើតជំនួញផ្ទាល់ខ្លួន ចូលជ្រើសរើសនូវអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ ហើយត្រូវស្រឡាញ់នូវអ្វីដែលបានជ្រើសរើស ចាប់ផ្ដើមធ្វើវាពីថ្ងៃនេះទៅដើម្បីជីវិតស្រស់បំព្រងនិងទទួលបាននូវអ្វីៗដែលអ្នកចង់បាន បើចង់មានត្រូវហ៊ានប្រថុយដែលការប្រថុយនោះត្រូវប្រកបដោយបញ្ញា (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ