ផ្នត់គំនិតសេដ្ឋី

ផ្នត់គំនិតសេដ្ឋី

កូដផលិតផល: 0008

បរិយាយ
ហេតុផលចម្បងមួយដែលមនុស្សជាច្រើនមិនទទួលបានអ្វីដែលពួកគេប្រាថ្នាគឺមកពីពួកគេមិនស្គាល់ច្បាស់នូវអ្វីដែលពួកគេចង់បាន។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ