ពង្រីកគំនិត

ពង្រីកគំនិត

កូដផលិតផល: 0057

បរិយាយ
គំនិតគឺជាប្រភពនៃអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅលើផែនដីនេះ។ មានគំនិត មានលុយ មានគំនិត មានឡានវីឡា មានគំនិតមានអ្វីគ្រប់យ៉ាង...។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សអាចគិតឃើញសុទ្ធតែអាចសម្រេចបាន។ ហើយមនុស្សមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការគិតឥតដែនកំណត់ ចង់យើងគិតបែបណាទៅដល់ទីណា អំពីអ្វីមួយក៏បានដែរ ទោះជាគំនិតនោះអាក្រក់ឬល្អក៏ដោយ គ្មាននរណាហាមឃាត់យើងបានឡើយ។ គំនិតគឺជាប្រភពទ្រព្យដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយក៏ជាប្រភពទ្រព្យមិនចេះរីងស្ងួត កាន់តែប្រើកាន់តែចម្រើន ប្រើច្រើនកើនបញ្ញា។
សៀវភៅនេះនឹងជួយអ្នកអភិវឌ្ឍនិងពង្រីកដែនសីមានៃការគិតរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$3.75
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ