ភាពវៃឆ្លាតក្នុងរឿងអចលនទ្រព្យ

ភាពវៃឆ្លាតក្នុងរឿងអចលនទ្រព្យ

កូដផលិតផល: 0022

បរិយាយ
វិធីសាស្ត្រទាញយកប្រយោជន៍ពីអចលនទ្រព្យ
យុទ្ធសាស្ត្របង្កើតឱកាសវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យ
វិធីសាស្រ្តបង្កើតទីផ្សារអចនទ្រព្យ
វិធីសាស្រ្តទទួលបានដីដោយទទេៗ
វិធីទាញអចនទ្រព្យថោក លក់ថ្លៃ
អចលនទ្រព្យខ្លះអាជាទ្រព្យ អចលនទ្រព្យខ្លះទៀតអាចជាបំណុល។ យើងអាចសម្គាល់បានថាវាជាទ្រព្យ ឬបំណុលនៅត្រង់ថា បើវារកលុយដាក់ចូលហៅប៉ារបស់យើងជាប្រចាំ វាជាទ្រព្យ តែបើវាស៊ីលុយពីហោប៉ៅរបស់អ្នកជាប្រចាំវាជាបំណុល។ សហគ្រិនគំនិតមាសតែងតែបង្កើតឱកាសអចលនទ្រព្យវិនិយោគគ្រប់កាលៈទេសៈ។ គេតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ចនូវគំនិតថាអចលនទ្រព្យនៅជាមួយអ្នកមានគំនិតនិងមានលុយតែងតែមានតម្លៃជាងនៅជាមួយអ្នកក្រ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ