មនុស្សនិងពេលវេលា

មនុស្សនិងពេលវេលា

កូដផលិតផល: 0077

បរិយាយ
ភាពវៃឆ្លាតក្នុងការប្រើប្រាស់ពេលវេលារបៀបទទួលបានសេរីភាព ពេលវេលាការគ្រប់គ្រងពេលវេលា។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ