មហាត្មៈ គន្ធី

មហាត្មៈ គន្ធី

កូដផលិតផល: 0030

បរិយាយ
មហាត្ម: គន្ធី ជាវីរជនប្រវត្តិសាស្ត្រឥណ្ឌាម្នាក់ដ៏ឆ្នើម និងល្បីល្បាញពេញសកលក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងអាណានិគមនិយមអង់គ្លេស ដោយមធ្យោបាយអហិង្សាដើម្បីទាមទារឯករាជ្យឲ្យប្រទេសឥណ្ឌា។ សកម្មភាពប្រឆាំងរបស់លោកចំពោះអំពើអយុត្តិធម៌មិនប្រើកម្លាំងកាយទេ គឺប្រើកម្លាំងសីលធម៌និងអំពើអហិង្សា។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ សកម្មភាពអានសាររបស់លោកទទួលបានជោគជ័យក្នុងការរំសាយចោលនៃការប្រកាន់វណ្ណៈទាំងបួននៅឥណ្ឌានិងការរំដោះអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឲ្យមានសេរីភាពពីពួកអាណានិគមនិយមអង់គ្លេស។
មហាត្ម: គន្ធី ជារដ្ឋបុរសដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ឥណ្ឌា។ ឥទ្ធិពលរបស់គាត់ធ្វើឲ្យជនជាតិឥណ្ឌាគោរពស្រឡាញ់ហួសនឹងពណ៌នាបាន។
មានមនុស្សជាច្រើនម៉ឺននាក់អាចលុតជង្គង់ចុះថើបដី ដែលមានស្នាមដានជើងមហាត្ម: គន្ធី ដើរឆ្លងកាត់ទៅ។ មនុស្សជាច្រើនលានងើយមុខឡើងមើលទៅលើផ្ទៃមេឃ ពេលគេពោលរឺបានឮនរណានិយាយឈ្មោះមហាត្ម:គន្ធី។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ