មហាសេដ្ឋី ប៊ីល ហ្គេត

មហាសេដ្ឋី ប៊ីល ហ្គេត

កូដផលិតផល: 0040

បរិយាយ
ប៊ីល ហ្គេត ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft ជាមហាសេដ្ឋីទី 1 លើពិភពលោក 17 ឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេល 21 ឆ្នាំចាប់តាំងពីគាត់ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីនៅឆ្នាំ 1996។ ប៊ីល ហ្គេត ពីនិស្សិតបោះបង់ការសិក្សានៅឆ្នាំទី 2 ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីមានទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនប្រមាណ 80 ពាន់លានដុល្លារគិតត្រឹមឆ្នាំ 2016 ហើយលោកបានបរិច្ចាគទ្រព្យទៅដើម្បីសុខភាពមនុស្សទូទាំងពិភពលោក។មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនពី ប៊ីល ហ្គេត ដែលអ្នកគួរដឹង។
ប្រសិនបើអ្នកកើតមកក្រ វាមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកទេតែបើអ្នកស្លាប់ទៅនៅតែក្រទើបជាកំហុសរបស់អ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដ។
យើងរីករាយនឹងភាពជោគជ័យគឺជារឿងត្រឹមត្រូវ តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រពីភាពបរាជ័យដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។
ខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់មុខវិជ្ជាខ្លះ ឯមិត្តភក្កិរបស់ខ្ញុំប្រឡងជាប់គ្រប់មុខវិទ្យាទាំងអស់តែឥឡូវគាត់ជាវិស្វករនៅក្រុមហ៊ុន Microsoft ហើយខ្ញុំជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft។
ខ្ញុំតែងតែជ្រើសមនុស្សខ្ជិលអោយធ្វើការលំបាកៗ
ព្រោះមនុស្សខ្ជិលតែងតែរកឃើញវិធីងាយដើម្បីទៅសម្រេចវា។
ប្រសិនបើអ្នកធ្វើវាមិនបានល្អទេ យ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកធ្វើវាឲ្យល្អមើលដែរ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ