យុទ្ធវាទការប្រើវោហារជាអាវុធ

យុទ្ធវាទការប្រើវោហារជាអាវុធ

កូដផលិតផល: 0147

បរិយាយ
សិល្បៈនៃការប្រើអណ្ដាតដើម្បីអូសទាញអ្នកដទៃបង្វិលអណ្ដាតទប់ស្កាត់និងគូប្រឆាំង ក្រលាស់អណ្ដាតបើកផ្លូវខ្លួនឯងចងចិត្តចៅហ្វាយនាយ។
$3.13
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ