រស់ដោយកិត្តិយស

រស់ដោយកិត្តិយស

កូដផលិតផល: 0078

បរិយាយ
ស្លាប់ដោយកិត្តិយសប្រសើរជាងរស់ដោយគ្មានន័យ
រស់ដោយកិត្តិយសគឺជាការរស់ដោយមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែរខ្លួនត្រូវការ និងចង់បានទាំងផ្នែកចិត្តគំនិត ប្រាជ្ញា ស្មារតី ដួងព្រលឹង ដួងវិញ្ញាណ និងទ្រព្យសម្បត្តិ។
ការមានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ក្នុងលោកដោយ ខ្វះសម្បជញ្ញៈ ខ្វះភាពជឿជាក់ ខ្វះភាពស្មោះត្រង់ ខ្វះភាពត្រឹមត្រូវ ខ្វះភាពក្លាហាន វាជាការមានដែលអាក្រក់បំផុត ហើយក៏គ្មានន័យអ្វីដែរមានបែបនេះសុខចិត្តអត់ប្រសើរជាង។
អ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ជីវិតមនុស្សពិបាកស្វែងរកណាស់ តែអ្វីដែលស្វែងរកបានដោយងាយវាក៏ងាយក្នុងការបាត់បង់ទៅវិញដែរ វាទាមទារឲ្យយើងដឹងអំពីរបៀបស្វែងរកដោយសុចរិត និងចេះរក្សាទុកដោយបញ្ញាទើបបានគង់វង្សដោយភាពថ្លៃថ្នូរយូអង្វែង។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ