វិធីបដិសេដយ៉ាងឆ្លាតវៃ

វិធីបដិសេដយ៉ាងឆ្លាតវៃ

កូដផលិតផល: 0151

បរិយាយ
វិធីបដិសេធ 101 ដែរដោយមិនធ្វើអោយបាត់បង់ចំណងមេត្រីរវាងគ្នានិងគ្នា
ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ធ្លាក់ខ្លួនក្នុងអន្ទាក់អ្នកដទៃ
អ្នកត្រូវតែហ៊ានបដិសេធ
ពីសំណូមពរដែលមិនសមហេតុផលនិងមិនយុត្តិធម៌
នៅពេលចាំបាច់ត្រូវនិយាយថាទេ
តើអ្នកគួរធ្វើដូចម្ដេច?
$3.13
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ