វិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យខួរក្បាលមានសុខភាពល្អ

វិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យខួរក្បាលមានសុខភាពល្អ

កូដផលិតផល: 0053

បរិយាយ
យើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់បែបបំប៉ន និងផ្ដល់ចំណីអាហារដល់រាងកាយប៉ុន្តែភ្លេចថែបំប៉ន និងផ្ដល់ចំណីអាហារដល់ខួរក្បាលដែលជាផ្នែកមួយដ៏រឹងមាំបំផុតនៃរាងកាយទាំងមូល
ពិការភាពអាវៈយវៈ ឬភ្នែកណាមួយនៃរាងកាយអាចទៅដំណើរការការងារបានជាប្រក្រតី ប៉ុន្តែបើពីការខួរក្បាលហើយអវយវៈឬផ្នែកផ្សេងៗទៀត នៃរាងកាយនៅល្អជាទាំងអស់ក៏មិនអាចដំណើរការបានដែរ។ ដូចពាក្យមួយឃ្លាពោលថា ពិការអ្វីប្រការទៅចុះ កុំឱ្យតែពិការខួរក្បាល។ ចង់មានន័យថាខួរក្បាលជាផ្នែកមួយសំខាន់បំផុតមិនអាចខ្វះបានដែលមានតួនាទីគ្រប់គ្រងត្រួតបញ្ជាមកលើចិត្តជាប្រធានដែលមានឥទ្ធិពលមកលើគ្រប់សារពាង្គកាយទាំងអស់ក្នុងការប្រតិបត្តិបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំជីវិត ដូច្នេះសៀវភៅ វិធីសាស្រ្តធ្វើអោយខួរក្បាលមានសុខភាពល្អនេះដល់សំខាន់ទៅលើសុខភាពខួរក្បាលថាតើខួរក្បាលគួរតែត្រូវបានថែរក្សាការពារបំប៉ននិងយកចិត្តទុកដាក់អភិវឌ្ឍន៍ដោយរបៀបណា ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$3.25
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ