សម្ដីមាសអ្នកដឹកនាំ

សម្ដីមាសអ្នកដឹកនាំ

កូដផលិតផល: 0026

បរិយាយ
ប្រដៅគេឱ្យបានជាបណ្ឌិតគឺជាការងាយស្រួល តែទូន្មានខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាមិត្តគឺជាការពិបាក(ព្រះពុទ្ធ)
ការដឹកនាំដែលល្អគឺប្រើគុណធម៌ ល្អជាងប្រើច្បាប់(ខុង ជឺ)
គ្រប់អ្នកដឹកនាំសុទ្ធតែជាអ្នកអានសៀវភៅ ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់អ្នកអានសៀវភៅសុទ្ធតែអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំអ្នកនោះទេ(HarryS.Truman)
ទុក្ខរបស់រាស្ត្រគឺជាទុក្ខរបស់ព្រះអង្គ(ជ័យវរ្ម័នទី 7)
រាស្ត្រត្រូវតែខ្លាំង ទើបអាចរើសបានមេដឹកនាំខ្លាំង។ អ្នកដឹកនាំល្អ ទើបរើសបានមន្ត្រីល្អ។ រាស្រ្តខ្លាំង អ្នកដឹកនាំល្អ មន្ត្រីល្អ ទើបធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិខ្លាំង(ខុង មិញ) ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ