សិល្បៈដោះស្រាយបញ្ហា

សិល្បៈដោះស្រាយបញ្ហា

កូដផលិតផល: 0394

បរិយាយ
អាចធ្វើឲ្យអ្នកហ៊ានដើរចេញក្រៅព្រំដែននៃគំនិតការដោះស្រាយបញ្ហាតាមវិធីចាស់ៗព្រមទាំងវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវរៀនសូត្រយ៉ាងច្រើន។
$5.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ