សិល្បៈតម្រង់ផ្លូវចៅហ្វាយនាយ

សិល្បៈតម្រង់ផ្លូវចៅហ្វាយនាយ

កូដផលិតផល: 0145

បរិយាយ
លោកនេះហាក់ដូចជាមិនសូវយុត្តិធម៌សោះគេបង្រៀនចៅហ្វាយនាយឱ្យចេះដឹកនាំកូនចៅវារីអគ្គិសនីតែបើមិនព្រមបង្រៀនកូនចៅឱ្យចេះដឹកនាំចៅហ្វាយនាយវិញទេ អនាគតមិនមែនអាស្រ័យទៅលើចង់វ៉ៃគ្នាក៏អត់ទេ។
អ្នកត្រូវតែចេះជួយតម្រង់ផ្លូវដើម្បីដីចម្រើនរួមគ្នា។
$3.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ