អំណាចដួងចិត្ត

អំណាចដួងចិត្ត

កូដផលិតផល: 0095

បរិយាយ
សៀវភៅនេះនឹងផ្តល់ឱ្យលោកអ្នកនូវឧបករណ៍ដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិដែលលោកអ្នកត្រូវការ ជាចាំបាច់ដើម្បីប្រើប្រាស់ថាមពលដ៏មហិមាដែលមានស្រាប់នៅក្នុងខ្លួនលោកអ្នក។ ,លោក * អ្នកអាចប្រើប្រាស់វាដើម្បីសម្រេចគោលបំណង និងក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងបានដូចជាប្រើដើម្បី កំសាងសមិទ្ធផលស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យក្នុងលោក កសាងទ្រព្យសម្បត្តិ កសាងសុភមង្គល កសាង មិត្តភាព ទំនាក់ទំនង...។ ក្រោយពីរៀនអំពីរបៀបប្រើប្រាស់អំណាចថាមពលដួងចិត្តដ៏អស្ចារ្យនេះហើយគ្មានអ្វីដែលថានឹងមិនអាចសម្រេចបាននោះទេ។ បុគ្គលអច្ឆរិយ និង អ្នកប្រាជ្ញជាច្រើននៅលើលោកនេះសុទ្ធតែបានប្រើប្រាស់អំណាចថាមពលនៃដួងចិត្តនេះ ដើម្បីទៅសម្រេចក្តីសុបិនរបស់ពួកគេ។ ខ្ញុំទទូចចង់ឱ្យលោកអ្នកអានសៀវភៅនេះហើយអនុវត្តតាមវិធីសាស្រ្តដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅនេះ។ ខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាលោកអ្នកនឹងទទួលបានវេទមន្តដ៏អស្ចារ្យដែលអាចជួយបំភ្លឺផ្លូវលោកអ្នកឲ្យចាកផុតពីភាព ស្មុគស្មាញ ទុក្ខព្រួយ ទុក្ខសោក ស្រយុតស្រយង់ បរាជ័យ និងសម្រេចជោគជ័យតាមក្តី ប្រាថ្នាជាពិសេសជួយបង្ហាញផ្លូវលោកអ្នកទៅកាន់កន្លែងណាដែលលោកអ្នកចង់ទៅពិតគឺប្រាកដ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ