31វិធីសាស្រ្ដដើម្បីក្លាយខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងមុខជំនួញដ៏អស្ចារ្យ ​

31វិធីសាស្រ្ដដើម្បីក្លាយខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងមុខជំនួញដ៏អស្ចារ្យ ​

កូដផលិតផល: 0213

បរិយាយ
ភាពជោគជ័យមុនដំបូងគេនៃការធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងមុខជំនួញដ៏អស្ចារ្យ គឺឃើញពីសេចក្ដីសុខនិងភាពសប្បាយរីករាយក្នុងកិច្ចការដែលខ្លួនធ្វើដោយកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលាក្នុងពេលដែលបានបំពេញការងារ។
$2.50
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ