រស់ដោយប្រាជ្ញា I

រស់ដោយប្រាជ្ញា I

កូដផលិតផល: 0045

បរិយាយ
កង្វះប្រាក់កាក់មិនមែនជាឧបសគ្គ តែបើកង្វះគំនិតជីវិតពិតជាធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ភ័យ
នៅលើលោកនេះគ្មានពន្លឺអ្វីភ្លឺជាងពន្លឺប្រាជ្ញាទេសត្វយកឈ្នះលើគ្នាដោយសារកំលាំងមាឌសំឡេង ខ្នាយ ចង្កូម តែមនុស្សអាចយកឈ្នះលើគ្នាដោយសារប្រាជ្ញា។
អ្នកមានប្រាជ្ញាមិនចង់យកឈ្នះលើអ្នកដទៃទេតែគេបានឈ្នះដោយស្វ័យប្រវត្តិស្រេចទៅហើយ។
អ្នកអប្បប្រាជ្ញាស្លាប់នឹងមិនចេះគិត អ្នកមានប្រាជ្ញាមិនទាស់គំនិត ទោះស្ថិតក្នុងគ្រាអាសន្នក៏អាចស្រោចស្រង់ជីវិតខ្លួនបាន
មនុស្សឆ្លាតពូកែធ្វើការងារ មនុស្សមនុស្សគតិបណ្ឌិតពូកែប្រើមនុស្សឆ្លាតឲ្យធ្វើការងារ
មនុស្សល្ងង់រង់ចាំឱកាស មនុស្សឆ្លាតស្វែងរកឱកាស មនុស្សមានគតិបណ្ឌិតបង្កើតឱកាស
រស់ដោយមានប្រាជ្ញា 1ឆ្នាំប្រសើរជាងរស់ដោយភាពល្ងង់ខ្លៅមួយជីវិត។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$3.75
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ