រស់ដោយប្រាជ្ញា II

រស់ដោយប្រាជ្ញា II

កូដផលិតផល: 0046

បរិយាយ
រស់ដោយប្រាជ្ញាមួយ ថ្ងៃប្រសើរជាងរស់នៅក្នុងភាពល្ងង់ខ្លៅអស់មួយជីវិត
អ្នកមានប្រាជ្ញាអាចរកឃើញដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាទោះជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយ
មានប្រាជ្ញាទោះជានៅទីងងឹតក៏មានពន្លឺដែរ
គ្មានភាពជោគជ័យណាកើតឡើងដោយខ្វះប្រាជ្ញានោះទេ
ពិការអីក៏ពីការកទៅចុះកុំឱ្យតែពិការខួរក្បាលព្រោះខួរក្បាលជាប្រភពឬសម្បុកនៃបញ្ញា
ទីណាមានប្រាជ្ញាទីនោះមានពន្លឺ
មនុស្សអាចអត់មានមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិបាន តែមិនគួរអត់គំនិតប្រាជ្ញាស្មារតីឡើយ
មនុស្សដែលអប្បប្រាជ្ញារាប់រយនាក់មិនស្មើមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាម្នាក់
មាឌតូចក៏តូចចុះ ឱ្យតែមានប្រាជ្ញា
ស៊ូតឿរាងកាយកុំឲ្យជឿប្រាជ្ញា
សម្ផស្សអាប់ក៏អាប់ទៅចុះ កុំឲ្យតែអាប់ប្រាជ្ញា។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$3.75
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ